Generelle betingelser

Bestilling:

Den ønskede lejlighed kan bestilles enten via internet, mail: booking@hoteldamgaarden.dk, telefonisk +45 40 34 51 61. Straks efter bestillingens modtagelse fremsender Hotel Damgaarden feriebevis. Bestillingen er bindende for lejer, når forskudsbeløb er betalt og for Hotel Damgaarden når forskudsbeløbet ermodtaget. Lejligheden må maksimalt beboes af det antal personer, der er angivet ved den enkelte lejlighed.

Betaling:

Efter modtagelse af feriebevis indbetales 10% af lejen (min. DKK 200,00) som forskudsbetaling. Restbeløbet skal være Hotel Damgaarden i hænde senest 30 dage før lejemålets begyndelse. Indbetales restbeløbet ikke som angivet ovenfor, er Hotel Damgaarden berettiget til at annullere lejemålet uden tilbagebetaling af tidligere indbetalte beløb. Ved bestilling mindre end 30 dage før lejemålets begyndelse skal hele lejen straks indbetales pr.giro eller i bank, hvorefter der fremsendes feriebevis.

Afbestilling:

Ved sygdom i rejsegruppen kan lejer løses fra kontrakten,og det fulde lejebeløb kan tilbagebetales. Lægeerklæring påkrævet. Indtil 30 dage før lejemålets start betales et afbestillingsgebyr på 10% af lejen (min. DKK 200,00). 30 dage før lejemålets start tilbageholdes hele lejen. Refundering kan ske, hvis lejligheden gen-udlejes,men da med et fradrag på 10% af lejen (min. DKK 200,00).

Ansvar:

Hotel Damgaarden har ikke tegnet nogen form for forsikring til dækning af person- eller tingskader, som måtte opstå for lejer og dennes ledsagere under afvikling af lejemålet. Lejer er ansvarlig for alt, hvad der tilhører lejligheden, og er ligeledes forpligtet til at erstatte alle selv forvoldte skader, der under opholdet evt. opstår på lejligheden og inventar. Skulle der underlejemålet opstå skader på lejligheden eller inventar,er lejer forpligtet til straks at underrette Hotel Damgaarden. Alle skader skal erstattes inden afrejsen. Opdages der efter lejers afrejse skader / mangler, vil disse blive udbedret for den pågældende lejers regning.

Rengøring:

Den daglige rengøring påhviler lejeren selv. Rengøringsrekvisitter findes i lejligheden. Slutrengøring foretages af Hotel Damgaarden. Dog skal lejligheden efterlades i opryddet stand, opvaskemaskine og skraldespande skal være tømt, og alt inventar skal være sat på plads indenafrejsen.

Ankomst / afrejse:

Lejligheden står klar fra kl. 15.00 på lejemålets begyndelsesdato, og ankomst skal ske inden kl. 19.00. Ved afrejse skal lejligheden forlades senest kl. 10.00 på lejemålets slutdato. Nøgle skal afleveres på nærmere anvist sted.


 

Betingelser

Billedtekst


Hotel Damgaarden: Borgnæsvej 4 · 5970 Ærøskøbing · Tel.: +45 4034 5161 · Mail: info@hoteldamgaarden.dk